Отопление с пелети

Летните горещини ще отминат. След есента идва зимата – настъпват студените дни, а с тях и въпроса за организация на отоплението. Не винаги могат частните домове да се включат към централно отопление, а да се осигури комфорт с отопление на електричество е доста скъпо.

Добра алтернатива на традиционното отопление се явяват пелетите за отопление. Те представляват пресовани цилиндрични гранули, направени от отпадъците на дървообработващата промишленост. Отличават се с добро качество, не замърсяват околната среда и не изискват специални условия за съхранение.

Устройствата за отопление с пелети са котли и камини.

Битовият котел се състои от корпус, горелка, горивна камера и бункер за пелети. В процеса на горене дървесните гранули отделят горим газ, използван за загряване на водата. Пелетните котли се характеризират с висок КПД – 95 %, което позволява да се ползват за отопление на големи площи. Мощността се колебае в границите от 15 до 500 кВт, срок на експлоатация не по-малко от 20 години. Горелката се отличава с уникална конструкция, обезпечаваща автоматично функциониране на отоплителната система.

Към предимствата на котлите се отнася безопасността на работа и високата степен на автоматизация. Гранулите за горене позволяват да се прави почистване на котела веднъж в месеца, защото пепелното им съдържание е ниско.

Камините са самостоятелни устройства с отворена горивна камера, използващи за гориво гранули. Подаването на горивото се осъществява с шнеков транспортьор. КПД е 90 %. Срокът за експлоатацията им е 15 години.

Малките размери на камините позволяват те да се ползват във всяко помещение.

Недостатък на камините е, че не могат дълго да запазват топлината. Цената им е значително по-висока в сравнение с традиционните модели – на дърва.

Като се знае, че при изгарянето на 1кг гранули се отделя енергия, равна на 5 кВт, а за нормална температура в помещението е необходима 120 кВт, разходът на пелетите е 24 кг за ден. Количеството гранули за отопление може да се измени в зависимост от времето.

При покупка на пелети трябва да се обърне внимание на опаковката. Гранулите трябва да са с гладка и блестяща повърхност. Да се обърне внимание и на цвета – да са жълто-кафяви. Диаметърът на гранулите не оказва влияние на качеството им.