Отпушване на канали – как и с какво

Във всеки дом има тръби и те имат свойството да се запушват. Какви действия следва да се предприемат и с какви начини да се проведе отпушване на каналите и почистване на канализационната система.

Read More...