Инсектициди – помощници в борбата с вредители

Популациите на насекомите-вредители са се развивали заедно с човечеството. Когато нашите предци са започнали активно да се занимават със селско стопанство, възниква и сериозния проблем. В известна степен настъпила е еко смяна.

Човекът отглежда културни растения, това увеличава хранителната база и създава благоприятни условия за вредителите, с които после встъпва в борба. Отначало са се използвали агротехнически средства, после, през вековете, са се появили първите синтетични инсектициди.

„Съкращаващи числеността на насекомите” – буквален превод на термина „инсектициди”. При това трябва да се разбират и насекомите-вредители, и насекомите, паразитиращи по човека и животните.

Първият боец на невидимия фронт е станал Аристотел. Той предложил сяра в качеството на ефективно средство срещу въшките – много актуален проблем за онова време. По това време било намерено още едно решение: цвят от някои видове планински маргаритки. Работата е в това, че веществата, отровни за един вид насекоми в това или онова време са пагубни и за останалите.

На свой ред, предложените още преди нашата епоха препарати на основата на сяра и пиретрум (вещество, съдържащо се в планинските маргаритки), до сега ефективно се използват, в това число и при стайните цветя.

Инсектицидите могат да бъдат универсални или с насочено действие. Освен това, ролята им е различна и по отношение на други фактори: токсичност за човека и околната среда, ефективното приложение за различните култури и при различен температурен режим, продължителност на защитното действие.

Според химическия състав препаратите се разделят на различни групи: карбаматни,
неоникотинови, пиретроиди, фосфороорганични, хлорорганични и други.

По начина на въздействие се различават следните видове: системни, контактни, стомашно-чревни и фумиганти.

Опасни последствия от неправилното редуване на инсектицидите с различно активно вещество е резистентността – способност на вредителите да изграждат устойчивост към някои вещества. Тя е по-опасна, отколкото може да се види на пръв поглед.

За защитата на растенията са необходими все по-високи дози от препарата, което оказва негативно въздействие на добива и на екологията като цяло. За избягване на резистентността се препоръча задължително редуване на препарати с различен механизъм на действие (на основата на различни активни вещества).

Много от инсектицидите са зависими от температурата – едни са ефективни при високи температури, а други – при ниски или умерени.
Работния разтвор се препоръча да се приготвя непосредствено преди прилагането му.