Ефективност на бактериите за почистване на септичните ями

Автономна канализация – това е единствената възможна алтернатива за извънградските вили и жилища, ако наблизо няма градска канализация. Същността на канализацията се състои в събиране на отпадъците от жизнената дейност на човека в специален резервоар – септична яма, където продължава по нататъшното почистване.

Преработката на органичните съединения се осъществява по естествен път под въздействието на микроорганизми, които живеят в ямата. Често се налага да се ускори почистването на септичните ями и за да се постигне това се добавят в ямата анаеробни бактерии. Думата бактерии я свързваме с болести. С тях се опитваме всячески да се борим, достатъчно е само да споменем, че има бактерицидни инсталации за обеззаразяване на въздуха. В повечето случаи това е обосновано, но тук се отнася за живи бактерии в септичната яма.

Бактериите за почистване на септичните ями се разделят на два вида:

  • аеробни – за тяхната жизнена дейност е необходим кислород;
  • анаеробни – могат да съществуват при минимални количества кислород.

Тъй като условията на живот на микроорганизмите се различават, то съответно и използването им е в принципно различни видове септични ями.

За да се определи какви бактерии да се използват за ускоряване разграждането на органичните вещества, необходимо е да се знае в общи линии как е оборудвана канализацията. Има четири основни вида: помийна яма; двукамерна септична яма; полета за филтриране; септична яма с биофилтър.

Помийната яма (изкопната) е най-стария вид автономна канализация, но и сега намират широко разпространение.

Голямата популярност на помийните ями се обяснява с лесната им и евтина направа. Това е обикновена яма с изградени от тухли или друг материал стени и циментирано дъно. Покрита е и има отвор за да се ползва машина за изпомпване на ямата. Както се вижда от конструкцията, притокът на въздух е малко. Съответно тук могат да се ползват анаеробни бактерии за почистване на септични ями. Бактериите разграждат органичните вещества, почистват водата, а утайката пада на дъното.

След време се налага да се изпомпи ямата със специална машина за почистване на септични ями.

Съвременен и съвършен вид е септичната яма с филтрационни полета. За почистване на септичните ями се използват аеробни и анаеробни бактерии. Използването на двата вида бактерии повишават степента на почистване на водите, липсва неприятния мирис.

You Might Also Like